TV& VIDEO

môi giới bất động sản

Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến bất động sản, xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến bất động sản, xây dựng

VTV.vn - Hàng chục thủ tục hành chính liên quan đến bất động sản, xây dựng đã được Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa.