TV& VIDEO

Mỗi ngày một cuốn sách

"50 ý tưởng kinh doanh "đỉnh" nhất": Những ý tưởng làm thay đổi thế giới

"50 ý tưởng kinh doanh "đỉnh" nhất": Những ý tưởng làm thay đổi thế giới

VTV.vn - Cuốn sách giúp người đọc khám phá những câu chuyện thú vị về những cải tiến kỹ thuật-công nghệ, và cách chúng đã dần dà thay đổi cuộc sống của chúng ta.