TV& VIDEO

môi trường Internet

'Đã đến lúc cần nhìn lại môi trường Internet'

'Đã đến lúc cần nhìn lại môi trường Internet'

VTV.vn - Trước những mối nguy hiểm trong môi trường mạng, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt cho rằng, đã đến lúc cần nhìn lại môi trường Internet.