TV& VIDEO

môi trường kinh doanh

Doanh nghiệp tự công bố chất lượng thực phẩm là không khả thi

Doanh nghiệp tự công bố chất lượng thực phẩm là không khả thi

VTV.vn - TS Trần Tuấn cho rằng, để doanh nghiệp tự công bố, tự chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm của mình vào thời điểm hiện nay là không khả thi.