TV& VIDEO

môn công dân với tổ quốc

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Không hề coi nhẹ môn Lịch sử”

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Không hề coi nhẹ môn Lịch sử”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định việc tích hợp Lịch sử vào một môn mới mang tên 'Công dân với Tổ quốc' không có nghĩa là coi nhẹ môn học này.