TV& VIDEO

Móng Cái

Ghẹ nuôi theo mô hình bán tự nhiên đảm bảo an toàn thực phẩm

Ghẹ nuôi theo mô hình bán tự nhiên đảm bảo an toàn thực phẩm

VTV.vn - Ghẹ được nuôi theo mô hình bán tự nhiên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đáp ứng các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.