TV& VIDEO

mua bán người

Việt Nam luôn làm hết sức mình để xây dựng, củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Việt Nam luôn làm hết sức mình để xây dựng, củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn làm hết sức mình để xây dựng củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.