TV& VIDEO

mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Trẻ em có yếu tố nước ngoài tại Hậu Giang chưa được chăm sóc sức khỏe ban đầu

Trẻ em có yếu tố nước ngoài tại Hậu Giang chưa được chăm sóc sức khỏe ban đầu

VTV.vn - Do không nằm trong danh sách quản lý của địa phương nên trẻ em có yếu tố nước ngoài không được cấp thẻ BHYT dành trẻ em, không có quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu.