TV& VIDEO

mưa đá tại Đà Lạt

Đà Lạt: Sản lượng rau củ sụt giảm do mưa đá

Đà Lạt: Sản lượng rau củ sụt giảm do mưa đá

VTV.vn - Sản lượng rau tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay đã bị sụt giảm khoảng 800 tấn và giá cả của loại mặt hàng này đang tăng lên nhanh chóng.