TV& VIDEO

mưa đầu mùa

Gia Lai xuất hiện mưa đầu mùa

Gia Lai xuất hiện mưa đầu mùa

VTV.vn - Cách đây ít phút tại một số địa bàn khô hạn khắc nghiệt nhất của tỉnh Gia Lai đã bắt đầu xuất hiện những đợt mưa đầu mùa.