TV& VIDEO

Mùa Đông Ấm Áp

Áo ấm đến trường cho trẻ em Suối Thầu, Lào Cai

Áo ấm đến trường cho trẻ em Suối Thầu, Lào Cai

Những chiếc áo ấm của các nhà hảo tâm sẽ phần nào giúp các em nhỏ vùng cao chống chọi với cái rét cắt da, cắt thịt của mùa Đông nơi đây.