TV& VIDEO

mưa lớn trên diện rộng

Từ 7/8, mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt hoàn toàn

Từ 7/8, mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt hoàn toàn

VTV.vn - Từ ngày 7/8, đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài từ ngày 1/8 sẽ chấm dứt hoàn toàn.