TV& VIDEO

mưa lớn

Ảnh hưởng bão số 11, nhiều địa phương ở ĐBSCL xuất hiện mưa lớn

Ảnh hưởng bão số 11, nhiều địa phương ở ĐBSCL xuất hiện mưa lớn

VTV.vn - Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nhiều địa phương ở ĐBSCL xuất hiện mưa lớn, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.