TV& VIDEO

mưa lũ

Bình Định: 37 hộ dân huyện An Lão vẫn bị chia cắt sau bão

Bình Định: 37 hộ dân huyện An Lão vẫn bị chia cắt sau bão

VTV.vn - Vẫn còn 37 hộ dân tộc thiểu số tại một xã của huyện miền núi An Lão (Bình Định) bị chia cắt, không thể ra khỏi làng bằng các phương tiện giao thông.