TV& VIDEO

mua muối tạm trữ

Chưa thống nhất được phương thức mua muối tạm trữ

Chưa thống nhất được phương thức mua muối tạm trữ

VTV.vn - Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về việc mua muối tồn kho của diêm dân, đại diện Tổng Công ty Lương thực đã đến Bến Tre để khảo sát và tìm phương án mua muối tồn kho.