mưa rải rác

Từ 21/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

Từ 21/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

VTV.vn - Từ ngày 21/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.