TV& VIDEO

mua sắm tài sản công

Các chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/4

Các chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/4

VTV.vn- Thời hạn cấp phép lao động cho người nước ngoài sẽ rút ngắn; Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung là 2 trong số các chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/4.