TV& VIDEO

mua sắm Tết

Đến Hậu Giang xem dỡ chà ăn Tết

Đến Hậu Giang xem dỡ chà ăn Tết

VTV.vn - Vào thời điểm Tết, người dân dỡ chà nhiều nhất, vừa để kiếm cá ăn vừa để bán có chút tiền mua sắm Tết.