TV& VIDEO

mua tàu cũ

Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra quy trình mua toa tàu cũ Trung Quốc

Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra quy trình mua toa tàu cũ Trung Quốc

VTV.vn - Đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ thành lập đoàn kiểm tra lại toàn bộ quy trình mua toa tàu cũ Trung Quốc, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan để xử lý.