TV& VIDEO

mưa

Đêm nay (28/8), miền Bắc sẽ chuyển mưa diện rộng

Đêm nay (28/8), miền Bắc sẽ chuyển mưa diện rộng

VTV.vn - Từ đêm nay (28/8), miền Bắc sẽ chuyển mưa diện rộng. Dự báo đêm nay đến hết đêm 31/8, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm.