TV& VIDEO

mức lương cao

Anh: Lương của CEO thuộc nhóm FTSE 100 cao gấp 132 lần so với nhân viên

Anh: Lương của CEO thuộc nhóm FTSE 100 cao gấp 132 lần so với nhân viên

VTV.vn- Mức lương cho các Giám đốc điều hành hàng đầu của Anh đã bị cắt giảm 17% trong năm 2017 nhưng vẫn cao hơn 132 lần so với mức lương trung bình của một nhân viên bình thường.