mức lương tối thiểu vùng

Tăng lương và giải pháp cân đối tài chính của doanh nghiệp

Tăng lương và giải pháp cân đối tài chính của doanh nghiệp

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng mới đã chính thức được áp dụng, cao hơn mức cũ. Để cân đối tài chính, nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp đưa ra.