TV& VIDEO

mức lương tối thiểu vùng

Tăng lương và giải pháp cân đối tài chính của doanh nghiệp

Tăng lương và giải pháp cân đối tài chính của doanh nghiệp

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng mới đã chính thức được áp dụng, cao hơn mức cũ. Để cân đối tài chính, nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp đưa ra.