TV& VIDEO

mức tăng trưởng âm

Nông nghiệp tăng trưởng âm: Đâu là nguyên nhân?

Nông nghiệp tăng trưởng âm: Đâu là nguyên nhân?

VTV.vn - Lần đầu tiên sau một thập kỷ qua, sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam rơi vào tình trạng tăng trưởng âm.