TV& VIDEO

mức thâm hụt

EC thông qua dự thảo ngân sách 2015 của Pháp và Italy

EC thông qua dự thảo ngân sách 2015 của Pháp và Italy

Ủy ban châu Âu (EC) đã chấp thuận bản kế hoạch ngân sách cho năm 2015 của Pháp và Italy sau khi cả 2 nước này đã đưa ra bản dự thảo sửa đổi vào phút chót.