TV& VIDEO

Mục tiêu phát triển bền vững

Ra mắt Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Ra mắt Ủy ban Quốc gia về trẻ em

VTV.vn - Ngày 6/12, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã chính thức hoạt động với cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ về quyền trẻ em.