TV& VIDEO

Mục tiêu phát triển bền vững

Thanh niên Việt Nam còn mơ hồ về mục tiêu phát triển bền vững

Thanh niên Việt Nam còn mơ hồ về mục tiêu phát triển bền vững

VTV.vn - Thanh niên Việt Nam quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững nhưng lại chưa biết phải làm gì cụ thể để cải thiện xã hội.