TV& VIDEO

múi giờ chung

Triều Tiên tự lập múi giờ riêng

Triều Tiên tự lập múi giờ riêng

VTV.vn - Triều Tiên sẽ chuyển sang múi giờ mới nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày đất nước được giải phóng khỏi ách thống trị của phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2.