TV& VIDEO

mỳ gói

Chất lượng cuộc sống tăng, người Trung Quốc giảm ăn mỳ gói

Chất lượng cuộc sống tăng, người Trung Quốc giảm ăn mỳ gói

VTV.vn - Tại Trung Quốc, khi chất lượng cuộc sống tăng lên, doanh thu mỳ ăn liền đang giảm trong những năm gần đây.