TV& VIDEO

mỹ quan đô thị

Đất dự án Khánh Hòa biến thành...bãi rác !

Đất dự án Khánh Hòa biến thành...bãi rác !

VTV.vn - Một đất dự án đã trở thành bãi tập kết rác và xà bần. Thực tế này đã và đang gây bức xúc cho nhiều người dân bởi ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị Nha Trang.