TV& VIDEO

Mỹ - Trung Quốc

Cơ chế đối thoại quân sự giữa Mỹ - Trung Quốc: Cơ hội mới cho những vấn đề an ninh khu vực?

Cơ chế đối thoại quân sự giữa Mỹ - Trung Quốc: Cơ hội mới cho những vấn đề an ninh khu vực?

VTV.vn - Việc thiết lập cơ chế đối thoại quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp tháo gỡ nhiều vấn đề an ninh trong khu vực hiện nay.