TV& VIDEO

Mỹ Xương

Lạ, độc: Trồng xoài... qua mạng

Lạ, độc: Trồng xoài... qua mạng

VTV.vn - Trồng xoài qua mạng - mô hình kinh doanh nghe có vẻ khá vô lý, tuy nhiên lại đã và đang phát huy hiệu quả tại Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương, ở TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.