TV& VIDEO

NAIAS 2015

NAIAS 2015: Chevrolet Bolt EV - Xe điện điều khiển bằng smartphone

NAIAS 2015: Chevrolet Bolt EV - Xe điện điều khiển bằng smartphone

Tại sự kiện NAIAS 2015, General Motors đã giới thiệu mẫu xe điện mới mang tên Chevrolet Bolt EV có thể điều khiển bằng smartphone.