TV& VIDEO

nam châm

Primer - Robot origami có thể biến hình

Primer - Robot origami có thể biến hình

VTV.vn - Robot có thể biến hình và thay đổi chức năng để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, từ đi bộ, lăn tròn đến chèo thuyền và thậm chí cả bay.