Nam Cực

Băng Nam Cực tan nhanh ở mức báo động

Băng Nam Cực tan nhanh ở mức báo động

VTV.vn - Lượng băng ở Nam Cực đang tan nhanh ở mức báo động, với khoảng 2.700 tỷ tấn băng biến mất trong 25 năm, từ 1992 đến 2017.