TV& VIDEO

nầm lợn

Buôn nầm lợn từ biên giới về Hà Nội: Siêu lợi nhuận!

Buôn nầm lợn từ biên giới về Hà Nội: Siêu lợi nhuận!

VTV.vn - Nhiều chủ buôn, lái buôn bất chấp nhập lậu và buôn bán nầm lợn vì món này mang đến lợi nhuận "khủng".