TV& VIDEO

nam trung bộ

Ngày 20/11 ở vùng tâm bão Khánh Hòa

Ngày 20/11 ở vùng tâm bão Khánh Hòa

VTV.vn - Không có liên hoan, văn nghệ nhân ngày 20/11 tại khu vực Nam Trung Bộ sau bão số 12, cả thầy và trò đang phải cùng nỗ lực khắc phục khó khăn để theo kịp chương trình.