TV& VIDEO

nạn phá rừng

Chưa ngăn chặn triệt để nạn phá rừng

Chưa ngăn chặn triệt để nạn phá rừng

VTV.vn - 5 năm qua, diện tích rừng thiệt hại do phá rừng trái pháp luật là hơn 4.200 ha, chiếm 11% tổng diện tích rừng bị mất.