TV& VIDEO

nâng cao đời sống người dân

ActionAid hỗ trợ hàng chục tỉ đồng nâng cao đời sống người dân Sóc Trăng

ActionAid hỗ trợ hàng chục tỉ đồng nâng cao đời sống người dân Sóc Trăng

VTV.vn - Những hoạt động tích cực của ActionAid đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho người dân tỉnh Sóc Trăng với số tiền gần 20 tỉ đồng.