TV& VIDEO

nâng cao nhận thức

Tăng cường đoàn kết, đối ngoại tôn giáo

Tăng cường đoàn kết, đối ngoại tôn giáo

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tăng cường đoàn kết, đối ngoại tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá đất nước.