nâng cao nhận thức

Xâm phạm nhãn hiệu VTV: Sử dụng sức mạnh truyền thông để bảo vệ quyền lợi VTV

Xâm phạm nhãn hiệu VTV: Sử dụng sức mạnh truyền thông để bảo vệ quyền lợi VTV

VTV.vn - Nhãn hiệu VTV đã được Đài THVN đăng ký bảo hộ trong nước và tại 36 quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, sự vi phạm nhãn hiệu VTV vẫn diễn ra khá phức tạp và nghiêm trọng.