TV& VIDEO

nắng hạn kéo dài

Nắng hạn, nông dân Ninh Thuận phải thuê ruộng giá cao chăn thả cừu

Nắng hạn, nông dân Ninh Thuận phải thuê ruộng giá cao chăn thả cừu

VTV.vn - Để chăn thả đàn cừu ở những ruộng đậu xanh đã thu hoạch, hộ chăn nuôi phải trả cho chủ ruộng 1 triệu đồng/ sào.