TV& VIDEO

năng lượng bền vững

Tổ chức chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tổ chức chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo tại Việt Nam

VTV.vn - Sáng 24/8, tại TP Cần Thơ, chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo tại Việt Nam 2017 đã được tổ chức.