TV& VIDEO

năng lượng mặt trời

60 hộ gia đình Hà Nội được lắp miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời

60 hộ gia đình Hà Nội được lắp miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời

VTV.vn - Khoảng 60 hộ gia đình ở Hà Nội sẽ được lắp đặt miễn phí hệ thống sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.