TV& VIDEO

năng lượng sạch

Bãi rác biến thành công viên - Dự án cải thiện môi trường tại Mỹ

Bãi rác biến thành công viên - Dự án cải thiện môi trường tại Mỹ

VTV.vn - Bãi rác Freshkills, một trong những bãi rác lớn nhất thế giới giờ đã là câu chuyện quá khứ vì đã trở thành Công viên Freshkills.