TV& VIDEO

năng lượng sạch

Hướng đi nào cho sản xuất năng lượng sạch?

Hướng đi nào cho sản xuất năng lượng sạch?

VTV.vn - Làm thế nào để hiện thức hóa câu chuyện năng lượng sạch ở Việt Nam? - Đó là câu hỏi được bàn luận trong Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 15/1/2018.