Năng lượng Việt Nam

Dư địa tiết kiệm năng lượng còn quá lớn

Dư địa tiết kiệm năng lượng còn quá lớn

VTV.vn - Tiết kiệm năng lượng là thách thức và nhu cầu của từng gia đình đến cấp độ quốc gia.