TV& VIDEO

Năng lượng Việt Nam

Hội nhập năng lượng trong bối cảnh mới

Hội nhập năng lượng trong bối cảnh mới

VTV.vn - Việt Nam đã và đang thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng với các nước trong khối ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác khác như Australia, Mỹ, Đan Mạch...