TV& VIDEO

nắng nóng diện rộng

Năm 2018, sẽ có khoảng 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

Năm 2018, sẽ có khoảng 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

VTV.vn - Năm 2018, dự báo sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.