TV& VIDEO

nắng nóng gay gắt

Nam Bộ sắp đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài

Nam Bộ sắp đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài

VTV.vn - Đợt nắng nóng này ở Nam Bộ dự báo bắt đầu từ ngày 24/3 và kéo dài hết tháng 3.