năng suất lúa

Nông dân Bình Định, Phú Yên được mùa vụ Đông Xuân

Nông dân Bình Định, Phú Yên được mùa vụ Đông Xuân

VTV.vn - Hiện nay, nông dân ở các tỉnh Nam Trung bộ đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2017-2018. Năng suất lúa ở khu vực này đạt khá cao hơn 70 tạ/ha.