TV& VIDEO

năng suất lúa

Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1ha

Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1ha

VTV.vn - Giá lúa tươi tại ruộng loại thường có giá 4.800 - 4.900 đồng/kg; lúa chất lượng cao giá 5.300 - 5.400 đồng/kg.