TV& VIDEO

nâng tầm thương hiệu

Nông sản Việt xuất khẩu: Cần nâng tầm thương hiệu

Nông sản Việt xuất khẩu: Cần nâng tầm thương hiệu

VTV.vn - Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức khi tham gia sân chơi hội nhập, phát triển chất lượng sản phẩm và nâng tầm thương hiệu được coi là vấn đề tiên quyết.