TV& VIDEO

nâng tuổi hưu

Một số cán bộ, công chức nữ được nâng tuổi hưu

Một số cán bộ, công chức nữ được nâng tuổi hưu

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.