TV& VIDEO

ném đĩa bay

Ném đĩa - môn thể thao mới lạ tại Việt Nam

Ném đĩa - môn thể thao mới lạ tại Việt Nam

(VTV.vn) - Vài năm trở lại đây, nhờ những người bạn nuớc ngoài và du học sinh, môn thể thao ném đĩa (Frisbee) đã được du nhập vào Việt Nam.