TV& VIDEO

nền kinh tế

Lần đầu tiên trong 10 năm các nền kinh tế lớn tăng trưởng đồng đều

Lần đầu tiên trong 10 năm các nền kinh tế lớn tăng trưởng đồng đều

VTV.vn - Lần đầu tiên trong 10 năm qua, các nền kinh tế lớn trên thế giới mới có được nhịp độ tăng trưởng đồng đều.